Frodexim

Трифазни електромери

Електронен трифазен мерител с часовник

 • Измерване на консумирана и генерирана активна/реактивна енергия
 • Клас 1
 • До 4 тарифи
 • 8 сегментен LCD дисплей

Електронен директен трифазен мерител с часовник

 • Измерване на консумирана и генерирана активна енергия
 • До 4 тарифи (FMS311)
 • 8 сегментен LCD дисплей

Електронен трифазен мерител с часовник

 • Измерване на консумирана и генерирана активна енергия
 • Клас 1
 • До 4 тарифи
 • 8 сегментен LCD дисплей
 • Инфрачервен оптичен порт за отчитане и програмиране на място

Metcom MCS 301 Трифазен индиректен статичен електромер

 • Измерване на активна (двупосочно), реактивна (4 квадранта) и пълна енергия
 • Висока точност и стабилност (клас 1, 0.5S, 0.2S)
 • До 8 енергийни и 4 тарифи за максимална мощност с вграден тарифен часовник
 • Оптични и електрически интерфейси RS485 и RS232 (опционално)
 • Кабелна връзка на M-Bus интерфейс (опционално)
 • Паралелна комуникация на всички канали
 • Електромер от одобрен тип

Трифазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни

 • Схема на свързване 3P4W
 • Регистриране на една или много тарифи (1Т...8Т)
 • Вграден часовник
 • 7-сегментен LCD дисплей
 • Релеен изход за управление на товара. Изход за управление на товара с Optomos реле
 • Импулсен вход/изход
 • Оптичен порт DLMS и IEC1107

Трифазен статичен директен/индиректен електромер

 • Схеми на свързване (3P3W,3P4W)
 • Регистриране на една или много тарифи (1...6Т)
 • Вграден часовник
 • 7-сегментен LCD дисплей
 • Оптичен порт
 • DLMS(опция)

Трифазен електромер за монтаж на DIN шина Iskra-MIS WS 0031, производство на словенската фирма Iskra-MIS.

 • Размер 3P
 • Максимален ток 65 А
 • Импулсен изход
 • Индустриално изпълнение за монтаж на DIN шина
 • Дисплей 6+1 цифри (резолюция 100Wh)

Трифазен статичен електромер МТ860, производство на словенската фирма Iskraemeco.

 • Трифазен статичен електромер с вграден RS485 комуникационен интерфейс
 • Клас на точност 0.2S за активна енергия
 • Възможност за поставяне на допълнителни модули
 • Може да функционира като еднофазен или двуфазен електромер

Трифазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни

 • може да функционира и като еднофазен или двуфазен електромер
 • регистриране на една или много тарифи (1...4Т)
 • вграден часовник
 • 7-сегментен LCD дисплей стандартен и като опция голям в съответствие с VDEW
×

TOP