Frodexim

Преносима еталонна апаратура

Характеристики:

 • Клас на точност 0.1 или 0.05;
 • 10.4" LCD дисплей;
 • Вграден трифазен източник на ток и напрежение;
 • Задаване на напрежение до 500 V на фаза;

Характеристики:

 • Клас на точност 0.1;
 • 6.4" LCD дисплей;
 • Вграден трифазен източник на ток и напрежение;
 • Задаване на напрежение до 250 V на фаза;

Характеристики:

 • 10.4" LCD дисплей;
 • Tрифазен източник на ток и напрежение;
 • Задаване на напрежение до 500 V на фаза;
 • Задава на ток до 120 А на фаза;

Характеристики:

 • Клас на точност 0.05 или 0.02;
 • 10.4" LCD дисплей;
 • Модулен дизайн;
 • Възможност за интеграция с източник на ток и напрежение;

Характеристики:

 • 6.4" LCD дисплей;
 • Вграден трифазен източник на ток и напрежение;
 • Задаване на напрежение до 300 V на фаза;
 • Задава на ток до 12 А на фаза;

Характеристики:

 • 6.4" LCD дисплей;
 • Трифазен източник на ток;
 • Задава на ток до 12 А на фаза;
 • Възможност за симулиране на небалансиран товар;

Характеристики:

 • Клас на точност 0.1;
 • 6.4" LCD дисплей;
 • Измерване при 2, 3 и 4 проводни линии;
 • Тест на регистри за енергия и мощност;

Характеристики:

 • Измерване при 2, 3 и 4 проводни линии;
 • Тест на регистри за енергия и мощност;
 • Измерване на мощност и енергия;
 • Четири-квадрантно измерване;
×

TOP