Frodexim

Монофазни електромери

Монофазен мерител с часовник

 • Измерване на активна енергия
 • До 4 тарифи
 • Вграден часовник
 • 7 сегментен LCD дисплей
 • Инфрачервен оптичен порт за отчитане и програмиране на място

Монофазен мерител с часовник

 • измерване на активна енергия
 • до 4 тарифи
 • вграден часовник
 • 7 сегментен LCD дисплей
 • инфрачервен оптичен порт за отчитане и програмиране на място

Монофазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни:

 • Схема на свързване 1P2W
 • Регистриране на една или много тарифи (1Т...8Т)
 • Вграден часовник
 • 7-сегментен LCD дисплей
 • Релеен изход за управление на товара. Изход за управление на товара с Optomos реле
 • Импулсен вход/изход
 • Оптичен порт DLMS и IEC1107

Монофазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни

 • Регистриране на една или много тарифи (1T...6Т)
 • Вграден часовник
 • 7 сегментен LCD дисплей
 • Оптичен порт
 • Товаров график
 • Вграден контактор (опция)
 • RS485 комуникационен интерфейс

Монофазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни

 • Регистриране на една или много тарифи (1...4Т)
 • Вграден часовник
 • 7 сегментен LCD дисплей
 • Оптичен порт
 • Импулсeн изход (опция)
 • Вграден контактор (опция)

Монофазен електромер за монтаж на DIN шина Iskra-MIS WS 0021, производство на словенската фирма Iskra-MIS.

 • Размер 2P
 • Максимален ток 80 А
 • Импулсен изход

Монофазен електромер за монтаж на DIN шина Iskra-MIS WS 0014, производство на словенската фирма Iskra-MIS.

 • Размер 1P
 • Максимален ток 45 А
 • Импулсен изход

Монофазен статичен електромер с часовник и календар

 • измерване на активна енергия
 • до 4 тарифи
 • вграден часовник
 • 7 сегментен LCD дисплей
 • инфрачервен оптичен канал за измерване и програмиране на място

Монофазен статичен електромер с часовник и календар

 • Измерване на активна енергия
 • До 4 тарифи
 • Вграден часовник
 • 7 сегментен LCD дисплей
 • Инфрачервен оптичен канал за измерване и програмиране на място
×

TOP